Algemene voorwaarden

Het begin en einde van een vakantieweek
De vakantieweken beginnen op zonda en eindigen op zaterdag. Op zondag wordt verwacht dat iedereen tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig is. Op zaterdag dienen alle deelnemers tussen 11.00 en 12.00 uur opgehaald of vertrokken te zijn. Deelnemers dienen op eigen gelegenheid naar en van het kampterrein te reizen. De begin- en eindtijd voor de JongerenHike kan afwijken; dit wordt ruim van te voren bekendgemaakt.

Hoe schrijf ik me in
Inschrijven kan uitsluitend schriftelijk.
Bij telefonisch aanmelden/reserveren wordt u verzocht om alsnog een aanmeldformulier in te vullen. Dit kan via het online formulier of via een bij ons aan te vragen papieren formulier. Pas na ontvangst van het volledig ingevulde formulier is de inschrijving definitief. Door het inzenden van het aanmeldformulier onderwerpen de deelnemers en hun ouders/verzorgers zich aan deze algemene voorwaarden.

Nadat het aanmeldformulier is verzonden
De ouders/verzorgers ontvangen binnen enkele weken een bevestigingsnota. Deze bevestigt de plaatsing van een deelnemer.

De betaling
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vakantieweek te zijn voldaan. In termijnen betalen is mogelijk; mailt u hiervoor naar info@vakantiekind.nl. Indien het te betalen bedrag niet voor aanvang van de gereserveerde periode is voldaan, dient men bij aanvang van het kamp het bedrag contant te betalen.

Kortingen/tegemoetkomingen
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven graag in aanmerking te willen komen voor een tegemoetkoming/korting. Daarnaast kan er na inschrijving om een overzicht met inkomensgegevens en een kopie van uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie worden gevraagd. Stichting VakantieKind heeft het recht op enig moment de door u verstrekte gegevens te controleren en bij constatering van onjuiste opgave en/of weigering van medewerking enige (verleende) korting terug te eisen. Bij constatering van opzettelijk misbruik van deze regeling zal de kampprijs verhoogd worden tot maximaal 100%. Een volledige beschrijving van de regeling staat hier.

Annulering
Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de gereserveerde periode bent u ons €10,00 verschuldigd wegens gemaakte kosten. Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang van de gereserveerde periode bent u ons €35,00 schuldig wegens gemaakte kosten. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de gereserveerde periode en/of het (on)aangekondigd niet verschijnen bent u gehouden de gehele kampprijs te voldoen.
Ook bij het eventueel verlaten van het kamp (om welke reden dan ook) blijft het kampgeld over alle gereserveerde perioden verschuldigd.
Stichting VakantieKind behoudt zich het recht voor tot één week voor aanvang van de geplande kampweken te annuleren bij onvoldoende deelname. Indien deze situatie zich voordoet wordt u daarvan onverwijld op de hoogte gesteld en zal reeds betaald kampgeld worden gerestitueerd.

Als het kamp bijna begint
Ongeveer vier weken voor aanvang van de gereserveerde periode ontvangen de deelnemers een handig ‘Deelnemersboekje’ met informatie over mee te nemen spullen, kampregels, etc. De ouders ontvangen een apart boekje met extra ‘Ouderinformatie’, o.a. over de verzekering, bereikbaarheid en een routebeschrijving. Tevens wordt er een uitgebreide vragenlijst meegezonden, die men dient in te vullen. Dit met betrekking tot bijvoorbeeld medicijngebruik, ziektekostenverzekering, bereikbaarheid van de ouders, etc.

Aansprakelijkheid
Stichting VakantieKind is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kwetsing of ongeval door welke oorzaak dan ook voor zover de door Stichting VakantieKind afgesloten verzekering dat niet dekt. De exacte voorwaarden staan vermeld in het boekje ‘Ouderinformatie’ en zijn tevens bij de stichting op te vragen.

Late inschrijving
Het is verstandig is om snel in te schrijven, want voor je het weet zitten de weken vol. Zolang er plaats is kan er aangemeld worden.

Privacy statement
Wij nemen het beheren en verzamelen gegevens van deelnemers en vrijwilligers erg serieus. Onze Privacy Statement kun je hier vinden.