Ontstaan

Stichting VakantieKind is een Non-Profit organisatie. Op 15 november 1994 werd zij opgericht en haar eerste kinderkamp werd georganiseerd in de zomer van 1995. Echter, wat er aan de oprichting vooraf ging, gaat veel verder terug.

Het begon allemaal in 1918, toen de A.J.C. (Arbeiders Jeugd Centrale) werd opgericht door de S.D.A.P. (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) en het N.V.V. (Nederlandse Verbond Vakverenigingen).
In 1922 begon deze nieuwe jeugdorganisatie een kampeerbezit op te bouwen dat zij later onderbracht in de “Stichting voor Zon en Vrijheid”. Er werden stukjes grond aangekocht, wat uiteindelijk resulteerde in 7 kampeerterreinen op unieke locaties, waaronder het grootste en oudste terrein de “De Paasheuvel” te Vierhouten.

De A.J.C. organiseerde juist voor deze jeugd kampen en bood ze de gelegenheid op het kampeerbezit van Zon en Vrijheid in aanraking te komen met natuur en cultuur.
In 1959 hield de A.J.C. op te bestaan en werd opgevolgd door het Jeugd– en Jongerencentrum ’Ruimte’. ’Ruimte’ overkoepelde op landelijk niveau vele plaatselijke Jeugdcentra en Jongerenhonken. Vier jaar later echter werd ook ’Ruimte’ opgeheven. Het tijdperk van een bloeiende jeugdorganisatie leek definitief afgesloten……

De Stichting voor Zon en Vrijheid (nu de ‘Paasheuvelgroep’) bleef echter als zelfstandig kampeerbedrijf voortbestaan. Een onderdeel van Zon en Vrijheid vormde een werkgroep ’Jeugdrecreatie’ die op beperkte schaal kinder- en jongerenkampen organiseerde, maar ook leiding leverde voor kampen van andere organisaties zoals de vakbond FNV.

Eind 1994 bleken deze jongerenkampen onrendabel. Daarnaast was er een kleine groep Zon en Vrijheid vrijwilligers met elkaar in gesprek over het oprichten van een eigen organisatie om zomerkampen te gaan organiseren. Door de organisatie op een andere manier vorm te geven hadden zij het idee dat het moest lukken om de zomerkampen nieuw leven in te blazen. Er werd een nieuwe stichting opgericht: Stichting VakantieKind. In goed overleg met Zon en Vrijheid en met een beperkt kapitaal werden in 1995 de eerste 3 kampweken met goed gevolg en veel succes afgesloten. De daaropvolgende jaren werd het aantal kampweken uitgebreid. Stichting VakantieKind staat ieder jaar weer voor gestructureerde kampen waarbij de sociale ontwikkeling van de deelnemer voorop staan. Ondertussen worden er jaarlijks minimaal 8 onvergetelijke kampweken georganiseerd waarbij we dit nog steeds doen op vertrouwde grond, De Paasheuvel in Vierhouten.