Bestuur

Organisatiestructuur

Het bestuur van VakantieKind bestaat momenteel uit 5 vrijwilligers. Samen richten zij zich op de visie en de identiteit van Stichting VakantieKind, maar ook dragen zij zorg voor o.a. de aanmelding van deelnemers en vrijwilligers, voor activiteiten en trainingen en voor aanschaf van de benodigde materialen. De bestuursleden van VakantieKind zijn, net als de rest van de organisatie, vrijwilligers. Ze ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Bestuursleden:

Fleur Nollet (Voorzitter)
Jolanda Postma (penningmeester & deelnemers)
Charlotte van Wilpen (vrijwilligers)
Jorit Tijsen (algemeen)
Roy Kapel (algemeen)
Francisca Klanderman (algemeen)

Los van het bestuur staat de Raad van Advies (RvA). Deze drie personen zijn jarenlang betrokken (geweest) bij VakantieKind en hebben dus veel ervaring met de organisatie. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies rondom beleid, beslissingen en plaatsgevonden activiteiten. Ook zullen zij toezicht houden op de uitvoering van de kampen en eventuele klachten behandelen.

Leden RvA:

Agnes de Graaff (voorzitter)
Dominique Pantophlet
Robert Kostwinder

Natuurlijk kunnen al onze vakantieweken niet plaatsvinden zonder de vrijwilligers die zich in de zomer, maar ook gedurende de rest van het jaar, inzetten. Bij elkaar zijn dit jaarlijks zo’n 75 mensen. Bedankt!

VakantieKind is een stichting. Het RSIN nummer is: 816784644.
Contact met Vakantie kan via telefoon of whatsapp: 06-10203309 of e-mail: info@vakantiekind.nl.