Ontstaan

Stichting VakantieKind is nog een vrij jonge organisatie. Op 15 november 1994 werd zij opgericht en haar eerste kinderkamp werd georganiseerd in de zomer van 1995. Echter, wat er aan de oprichting vooraf ging, gaat veel verder terug.

Logo_AJCHet begon allemaal in 1918, toen de A.J.C. (Arbeiders Jeugd Centrale) werd opgericht door de S.D.A.P. (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) en het N.V.V. (Nederlandse Verbond Vakverenigingen).

In 1922 begon deze nieuwe jeugdorganisatie een kampeerbezit op te bouwen dat zij later onderbracht in de “Stichting voor Zon en Vrijheid”. Er werden stukjes grond aangekocht, wat uiteindelijk resulteerde in 7 kampeerterreinen op unieke locaties, waaronder het grootste en oudste terrein de “De Paasheuvel” te Vierhouten.

Al vanaf de aankoop van het eerste stukje heide bij Vierhouten organiseerde de A.J.C. meisjes– en jongenskampen in de leeftijdsgroepen van 8 tot 12, 12 tot 16 en 16 tot 23 jaar. Het was in de jaren twintig gebruikelijk dat al op jonge leeftijd kinderen in fabrieken moesten werken om de kost voor het gezin mee te verdienen. De meeste kinderen hadden geen tot nauwelijks scholing genoten en de armoede maakte dat jongeren en ouderen zeven dagen achtereen en vaak meer dan 10 uur per dag moesten werken.

De A.J.C. organiseerde juist voor deze jeugd kampen en bood ze de gelegenheid op het kampeerbezit van Zon en Vrijheid in aanraking te komen met natuur en cultuur.

In 1959 hield de A.J.C. op te bestaan en werd opgevolgd door het Jeugd– en Jongerencentrum ’Ruimte’. ’Ruimte’ overkoepelde op landelijk niveau vele plaatselijke Jeugdcentra en Jongerenhonken. Vier jaar later echter werd ook ’Ruimte’ opgeheven. Het tijdperk van een bloeiende jeugdorganisatie leek definitief afgesloten……

Logo_Paasheuvelgroep

De Stichting voor Zon en Vrijheid (nu de ‘PaasheuvelGroep’) bleef echter als zelfstandig kampeerbedrijf voortbestaan. Een onderdeel van Zon en Vrijheid vormde een werkgroep ’Jeugdrecreatie’ die op beperkte schaal jongerenkampen organiseerde, maar ook leiding leverde voor kampen van andere organisaties zoals de FNV-bond.

Eind 1994 is dit onderdeel van Zon en Vrijheid flink afgeslankt en zijn de jongerenkampen wegens onrendabelheid geschrapt uit het activiteitenpakket. Een klein aantal mensen uit de leidingploeg vond het echter onaanvaardbaar dat dit goede initiatief zou stoppen en er werd een nieuwe stichting opgericht: Stichting VakantieKind. Met een beperkt kapitaal werden in 1995 de eerste 3 kampweken met goed gevolg en veel succes afgesloten. De daaropvolgende jaren werd het aantal kampweken uitgebreid. Stichting VakantieKind staat ieder jaar weer voor consequent gestructureerde kampen waarbij de individuele wensen en de sociale ontwikkeling van de deelnemer voorop staan. Ondertussen worden er jaarlijks maar liefst 9 onvergetelijke kampweken georganiseerd!