Giften en donaties

Zonder giften en donaties kan VakantieKind haar werk niet doen. We zijn enorm dankbaar dat zoveel bedrijven, kerken, fondsen en vooral ook particulieren ons weten te vinden en geld willen geven.

Door al deze bijdragen lukt het ons om de eigen bijdrage zo laag te houden. Een ouder/verzorger betaald € 7,50 voor een hele week. Brengen en halen naar het kamp moet zelf geregeld worden. Onze ervaring is dat dit voor veel mensen moeilijk is. Vaak heeft men geen auto, als die er wel is dan zijn de kosten voor benzine hoog. Reizen met het openbaar vervoer is moeilijk en de prijs van een treinkaartje hoog. 
Als dit een belemmering is proberen we mee te denken in een oplossing. 

 

Bijdragen? 

Iedere bijdrage, hoe groot of klein is heel erg welkom. U kunt het bedrag wat u kwijt wilt overmaken op IBAN: 

NL 05 INGB 0003 526 074 

Stichting VakantieKind 

Namens ons en alle kinderen: DANK U WEL!