Kortingen

Stichting VakantieKind onderscheidt zich van andere organisaties door ondermeer het sociale karakter van onze kampen. Wij richten ons niet op 1 beperkte doelgroep, maar streven naar de intergratie van diverse maatschappelijke groepen. Van “Jan met de Pet” tot “Pa met de Porche” en van “huisje-boompje-beestje” tot “tehuisje-zonder-beestje”. Om kinderen uit een situatie van financiële of sociaal maatschappelijke achterstand een steun in de rug te geven, doet Stichting VakantieKind iets extra’s.

Kortingen:
Kortingen kunnen worden toegekend zolang hier budget voor is.
Pas na een toekenning is de te betalen prijs definitief.
Op het moment dat er geen budget meer is voor het toekennen van kortingen kan een vakantieweek kosteloos worden geannuleerd.

Voor (eenouder) gezinnen met een inkomen minder dan € 1600,00 is het mogelijk om een korting aan te vragen.
Hierbij wordt uitgegaan van het volledige netto inkomen (bij twee werkende ouders dus het inkomen van beide ouders).
De hoogte van de korting kunt u vinden in onderstaande staat.
Wilt u deze korting aanvragen? Stuurt u dan, samen met het aanmeldformulier de volgende gegevens mee: een overzicht van uw inkomsten (kopie van uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie). Zijn er verder nog omstandigheden die van invloed zijn op uw besteedbaar inkomen voegt u dan een toelichting bij met verdere informatie hierover.

Inkomen te betalen prijs
KinderDorp
te betalen prijs
JeugdCamping
te betalen prijs
JongerenHike
€ 1600,00 –  1400,00 € 135,00 € 80,00 € 175,00
€ 1300,00 –  1399,00 € 100,00 € 70,00 € 150,00
€ 1200,00 –  1299,00 € 80,00 € 55,00 € 125,00
€ 1050,00 –  1199,00 € 60,00 € 45,00 € 110,00
< € 1050,00 € 50,00 € 35,00 € 95,00

PGB:
Betaling via PGB is mogelijk voor zover het zorgkantoor dit toestaat. Hiervoor bent u als ouder / verzorger te allen tijde zelf verantwoordelijk. U dient hiervoor ook zelf de benodigde formulieren aan te leveren.

Instellingen:
Voor instellingen is het niet mogelijk om kortingen aan te vragen.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via 0615903831 of door een email te sturen naar info@vakantiekind.nl.