Bedelbrief/oplichting

Er is een oplichter actief die onder de naam van Stichting Vakantiekind brieven verstuurt met het verzoek tot donaties naar een ons onbekend bankrekeningnummer. Hierbij wordt een brief verstuurd met het logo van Stichting Vakantiekind. Dit betreft oplichterij en is geen actie van onze stichting!

De zwendel is ontdekt en aan ons doorgegeven door een ontvanger van deze bedelbrief. Het rekeningnummer in de brief wijkt af van het rekeningnummer op onze website, waardoor de ontvanger van de bedelbrief achterdochtig is geworden.

Wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting Vakantiekind betreuren de gang van zaken en zullen juridische stappen ondernemen om hier einde aan te maken. Mocht u reeds geld hebben overgemaakt naar het in de brief gemelde rekeningnummer, vragen wij u dringend om aangifte van oplichting te doen bij uw politiebureau en uw bank te informeren.